Łapą pisane

kocie zapiski

Advertisment

Wzór Umowy adopcyjnej
Umowa adopcyjna psa / kota                              Zawarta w dniu: ............... 


Dane osoby oddającej do adopcji (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres, telefon, mail)
...........................................................................................................
.......................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Dane osoby adoptującej (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres, telefon, mail) :
 
Imię i nazwisko
...................................................................................................................................................................
seria i numer dowodu osobistego
.................................................................................................................................................................
adres zamieszkania
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy, adres e-mail
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Umowa dotyczy adopcji psa/kota o tymczasowym imieniu:............................
Wiek: ....................................................................................................................................................
Płeć: ......................................................................................................................................................
Rasa: .......................................................................................................................................................
Umaszczenie: ...........................................................................................................................................
Znaki szczególne:............................................................................................................... ................................................................................................................................................
Kastrowany / sterylizowana: ...................

Warunki umowy:

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa / kota osobom trzecim. Jeżeli adoptujący z jakichś względów nie mógłby zatrzymać psa / kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie, od której je otrzymał
2. Osoba adoptująca psa / kota zobowiązuje się : 
- traktować psa / kota zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,
- powiadomić osobę oddającą zwierze do adopcji w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia,
- zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,
- zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,
- nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania do
celów obronnych - nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,
- zapewnić psu / kotu opiekę weterynaryjną w razie choroby, oraz regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,
- pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wysterylizować je lub wykastrować 
- w najbardziej dogodny sposób (e-mail, telefon) udzielać informacji osobie oddającej psa/kota do adopcji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków życia.

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa / kota: obrożę (szelki), smycz, adresówkę, legowisko do spania, kuwetę, miski, pokarm.

4. Osoba oddająca zwierze do adopcji, ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach zwierzę przebywa (wizyty u adoptującego). W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.
  • W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kastracja/sterylizacja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt.

..............................................................                                          .......................................................
podpis osoby oddającej psa:                                                                podpis osoby adoptującej psa:
                                                                                                                        

DOŁĄCZ DO KONWERSACJI

    Blogger Comment

0 miauczących:

Prześlij komentarz

USZCZĘŚLIW KOTA - zostaw komentarz